บริษัท อาย ไซน์ จำกัด
หน้าแรกป้ายแสดงผล LEDสื่อการเรียน-การสอนจอแสดงผลดิจิตอลพื้นฐานสินค้าบริการของเราผลงานของเราติดต่อเรา
ข้อมูลพื้นฐานของสินค้า
Ruamwat.com
 
ข้อมูลเกี่ยวกับป้าย LED
ข้อมูลเกี่ยวกับซาวด์แล็ป
สินค้าอายไซน์
 
 
โปรแกรมป้ายไฟวิ่งคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมป้ายไฟวิ่ง
 
ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
 
 
สินค้าโปรโมชั่น
 
 

Moving Alphabet & Moving Sign

 

 Use Your Finger Do The Talking

ป้ายไฟอักษรวิ่งภายนอกอาคาร

ป้ายไฟวิ่งภายนอกอาคาร

:
ป้ายไฟอักษรวิ่ง สำหรับภายนอกอาคาร
ชนิดติดตั้งกลางแจ้งให้แสงสว่างชัดเจนในเวลากลางวันและปรับแสงลดลงได้เองในเวลากลางคืน
แสดงตัวอักษรทั้ง ไทย อังกฤษ ตัวเลข รุปภาพ ผ่านทางเครื่อง Computer ระยะทางในการส่งข้อมูล
โดยใช้ ระบบ RS 232,RS422,485 หรือระยะไกลโดยผ่านคู่สายโทรศัพท์ (Modem)
มีขนาดป้ายชนิดหลอดให้เลือกหลายขนาด

ป้ายไฟอักษรวิ่งภายในอาคาร

ป้ายไฟวิ่งภายในอาคาร

:
ด้วยการแสดงผลเป็นตัวอักษรไทย-อังกฤษ รูปภาพและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีชนิดของหลอดไฟ
แบบ Dot-matrix สำหรับสถานที่ที่มีแสงปกติ และชนิด Super Bright สำหรับที่ที่มีแสงสว่างมาก
เช่น ในชายคา กันสาด ภายในงานนิทรรศการที่มีแสงจ้ามาก ๆ เราใส่ใจในทุกรายละเอียด
เพื่อความหลากหลายในทุกความต้องการ เลือกได้ทั้งสีแดงสีเดียว
หรือป้าย 3 สีแดง เขียว เหลือง แสดงสีจริง เพื่อความสวยงามลงตัวกับสถานที่

จอป้าย LED แสดงสีจริง
ป้ายฟูลคัลเลอร์ :
จอแสดงภาพขนาดใหญ่ที่แสดงภาพ Graphic ,Video , Amation แสดงภาพเหมือนจริงได้ครบทุกเฉดสี
ตั้งแต่ 16.7 ล้านสีจนถึง 281.4 ล้านล้านสีซึ่งใช้เทคโนโลยีการแสดงผลของหลอด LED ในการผสมแสง
และสีออกมาให้เหมือนจริง LED Display Video Sereen
เหมาะสำหรับ Show room ,Advertising,Exhibition,Event , Broadcast in Real TV,Concert, Score board
การแสดงผลสามารถแสดงได้หลากหลายเช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ InputSource/รับสัญญาณเข้า
ได้หลายทางเนื่องจากการออกแบบ ให้ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์แบบ Industrial Grade
อาทิ S-Video,Composite,Data DVI-SXGA หรือเล่นไฟล์จากคอมพิวเตอร์ หรือ CD-ROM โดยตรง
 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ห้องปฏิบัติการภาษา :
สื่อการสอนประจำห้องปฏิบัติการทางภาษา หมายถึง สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมทางการเรียนรู้
วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการทางภาษา ที่นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน
เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน ถึงผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงคฺ์
ห้องปฏิบัติการทางภาษาหมายถึง ห้องสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถนำเสนอ ภาพ
และเสียง พร้อมกันในระบบสื่อประสม (Multimedia) หรือเป็นแหล่งความรู้ที่ให้บริการทั้งภาพและเสียง
ด้วยระบบสื่อประสม สามารถให้บริการเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มได้

 
ย้อนสู่ด้านบน
Copyright (c) 2018 Eye Sign Co.,Ltd.
Tel.0-2868-9988
admin@eyesignweb.com