ป้ายดิจิตอล
หน้าแรกป้ายแสดงผล LEDสื่อการเรียน-การสอนจอแสดงผลดิจิตอลพื้นฐานสินค้าบริการของเราผลงานของเราติดต่อเรา
รายละเอียดสินค้าจอแสดงผลดิจิตอล
Ruamwat.com
 
จอแสดงผลดิจิตอล
 
ป้ายแสดงผล LED
 
สื่อการเรียน-การสอน
 
คนทำป้าย
 
จอดิจิตอล
 
ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
 
 
สินค้าโปรโมชั่น
 
 
ดิจิตอลไซน์
 
 
Digital Signage
 
• ป้ายหรือจออิเล็คทรอนิคส์ (เช่น LED, LCD, plasma, ฯลฯ)
• รองรับ digital content รูปแบบต่างๆ
• ควบคุมการเล่นและเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาได้โดยใช้ Software เฉพาะ
• สามารถควบคุมและจัดการผ่านระบบ network ได้
• นำเสนอสื่อได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพเคลื่อนไหว สไลด์ ตัวอักษรวิ่ง ในขณะเดียวกัน
• เก็บข้อมูลไว้ได้มากมายควบคุมเนื้อหาบนจอหลากหลายจอ หลายเนื้อหา ได้จากจุดๆเดียวผ่านระบบ network
• เปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนจอได้ทุกเวลา แบบทันที หรือแบบตั้งเวลาล่วงหน้าได้สื่อสารโต้ตอบกับผู้ชมได้
• ประหยัดเวลาในการทำข้อมูล
• ประหยัดแรงงานในการทำข้อมูล ฯลฯ
 
รายละเอียด digital signage
 
 
ผลงานที่ผ่านมา
สถานที่ติดป้ายดิจิตอล
รูปแบบการติดป้ายดิจิตอล
 
 
ย้อนสู่ด้านบน
Copyright (c) 2018 Eye Sign Co.,Ltd.
Tel.0-2868-9988
admin@eyesignweb.com