สินค้าบริษัทอายไซน์
หน้าแรกป้ายแสดงผล LEDสื่อการเรียน-การสอนจอแสดงผลดิจิตอลพื้นฐานสินค้าบริการของเราผลงานของเราติดต่อเรา
รายละเอียดสินค้าป้ายไฟอักษรวิ่ง
Ruamwat.com
 
ป้ายไฟอักษรวิ่ง
ป้ายไฟวิ่งภายในอาคาร
ป้ายไฟวิ่งภายนอกอาคาร
จอแสดงสีจริง
ป้ายบอกจำนวนการผลิต
ระบบคิว
ป้ายแสดงคะแนนการแข่งขันกีฬา
ป้ายนาฬิกา
สื่อการเรียน-การสอน
ป้ายสินค้าอายไซน์
 
 
โปรแกรมป้ายไฟวิ่งคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมป้ายไฟวิ่ง
 
ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
 
 
สินค้าโปรโมชั่น
 
 
 
ป้ายไฟอักษรวิ่ง Moving Sign Indoor (ภายในอาคาร)
ป้ายอักษรวิ่งในอาคาร
 
ป้ายไฟอ้กษรวิ่ง 1 สี
ป้ายไฟอ้กษรวิ่ง 3 สี
ป้ายไฟอ้กษรวิ่ง แสดงสีจริง
 

 
 
ป้ายไฟอักษรวิ่ง Moving Sign Outdoor (ภายนอกอาคาร)
ป้ายอักษรวิ่งนอกอาคาร
 
ป้ายไฟอ้กษรวิ่ง 1 สี
ป้ายไฟอ้กษรวิ่ง 3 สี
ป้ายไฟอ้กษรวิ่ง แสดงสีจริง
 

 
 
ป้าย LED Full Color Display
ป้ายฟูลคัลเลอร์
 
จอแสดงผลครบทุกสี
 
 
 

 
 
Sport Time
สกอร์บอร์ด
 
ป้ายแสดงคะแนน
การแข่งขันกีฬา
 
 

 
 
Clock & Temp
นาฬิกาเครือข่าย
 
ป้ายนาฬิกาดิจิตอล
แสดง เวลา - วันที่
แสดงอุณหภูมิ
 

 
 
Target Board
ป้ายแสดงผลการผลิต
 
ป้ายแสดงจำนวน
การผลิตสินค้า
 
 

 
 
Q Sign
ระบบคิวอัจฉริยะ
 
ระบบคิวอัจฉริยะ
 
 
 

 
 
Sound Lab
ห้องภาษา
 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ห้อง Lab Computer
 
 

 

 
 
 
ย้อนสู่ด้านบน
Copyright (c) 2010 Eye Sign Co.,Ltd.
Tel.0-2868-9988
admin@eyesignweb.com