บริษัท อาย ไซน์ จำกัด
หน้าแรกป้ายแสดงผล LEDสื่อการเรียน-การสอนจอแสดงผลดิจิตอลพื้นฐานสินค้าบริการของเราผลงานของเราติดต่อเรา
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ข่าวสารจากบริษัท
สินค้าอายไซน์
 
 
โปรแกรมป้ายไฟวิ่งคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมป้ายไฟวิ่ง
 
ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
 
 
สินค้าโปรโมชั่น
 
 

  ป้ายดวงตา

อุปกรณ์ไฟวิ่ง

ต้อนรับสู่อายไซน์

 อักษรดำเนิน
ป้ายไฟวิ่งคอมพิวเตอร์

ป้ายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอร์

ไฟวิ่ง 
บริษัทอายไซน์จำกัด

 

 

ปีพ.ศ.2533 บริษัทฯ เริ่มดำเนินงานรับออกแบบ ลายวงจร พร้อมประกอบงานต้นแบบ ตามความต้องการของลูกค้า
ปีพ.ศ.2535 บริษัทฯ เริ่มผลิตป้ายอักษรดำเนิน   โดยเน้นการทำงานด้านบอร์ดแสดงผลอิเล็คทรอนิคส์
ปีพ.ศ.2539 บริษัท อาย ไซน์ จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจ
เป็นผู้ผลิต และจำหน่าย ป้ายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอร์ Moving Alphabet ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ของการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างภาพ
ลักษณ์ ขององค์กร และหน่วยงานของท่าน
 
บริษัทอายไซน์จำกัด
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ทะเบียนการค้าเลขที่ 3(2032)/2539  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 01179145 5
ดำเนินธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายป้ายแสดงผลอิเล็คทรอนิคส์
Moving Sign & Movign Alphabet
Q Sign, Score Board, Digital Clock,
Target & Industry Control Board
Indoor ang Outdoor Dislpay.
Electronic Display Board, Etc.
 
ย้อนสู่ด้านบน
Copyright (c) 2010 Eye Sign Co.,Ltd.
Tel.0-2868-9988
admin@eyesignweb.com