บริษัท อาย ไซน์ จำกัด
หน้าแรกป้ายแสดงผล LEDสื่อการเรียน-การสอนจอแสดงผลดิจิตอลพื้นฐานสินค้าบริการของเราผลงานของเราติดต่อเรา
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
Ruamwat.com
 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ข่าวสารจากบริษัท
สินค้าอายไซน์
 
 
โปรแกรมป้ายไฟวิ่งคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมป้ายไฟวิ่ง
 
ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
 
 
สินค้าโปรโมชั่น
 
 

  ป้ายดวงตา

อุปกรณ์ไฟวิ่ง

ต้อนรับสู่อายไซน์

 อักษรดำเนิน
ป้ายไฟวิ่งคอมพิวเตอร์

ป้ายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอร์

ไฟวิ่ง 
บริษัทอายไซน์จำกัด

 

 

ปีพ.ศ.2533 บริษัทฯ เริ่มดำเนินงานรับออกแบบ ลายวงจร พร้อมประกอบงานต้นแบบ ตามความต้องการของลูกค้า
ปีพ.ศ.2535 บริษัทฯ เริ่มผลิตป้ายอักษรดำเนิน   โดยเน้นการทำงานด้านบอร์ดแสดงผลอิเล็คทรอนิคส์
ปีพ.ศ.2539 บริษัท อาย ไซน์ จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจ
เป็นผู้ผลิต และจำหน่าย ป้ายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอร์ Moving Alphabet ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ของการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างภาพ ลักษณ์ ขององค์กร และหน่วยงานของท่าน
 
บริษัทอายไซน์จำกัด
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ทะเบียนการค้าเลขที่ 3(2032)/2539  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539109367

ดำเนินธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายป้ายแสดงผลอิเล็คทรอนิคส์
Moving Sign & Movign Alphabet Q Sign, Score Board, Digital Clock,
Indoor and Outdoor Dislpay. Electronic Display Board, Etc.

ผลิตและจำหน่ายครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการอื่นๆ และศูนย์การเรียนรู้
Sound Lab , Science Lab , Computor Lab , Self access Learning Center

 
ย้อนสู่ด้านบน
Copyright (c) 2018 Eye Sign Co.,Ltd.
Tel.0-2868-9988
admin@eyesignweb.com