บริษัท อาย ไซน์ จำกัด
หน้าแรกป้ายแสดงผล LEDสื่อการเรียน-การสอนจอแสดงผลดิจิตอลพื้นฐานสินค้าบริการของเราผลงานของเราติดต่อเรา
ป้ายไฟอักษรวิ่งภายในอาคาร
Ruamwat.com
 
ป้ายไฟอักษรวิ่ง
ป้ายไฟวิ่งภายในอาคาร
ป้ายไฟวิ่งภายนอกอาคาร
จอแสดงสีจริง
ป้ายบอกจำนวนการผลิต
ระบบคิว
ป้ายแสดงคะแนนการแข่งขันกีฬา
ป้ายนาฬิกา
สื่อการเรียน-การสอน
 
ป้ายไฟวิ่งภายในอาคาร
 
 
โปรแกรมป้ายไฟวิ่งคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมป้ายไฟวิ่ง
 
ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
 
 
สินค้าโปรโมชั่น
 
 
VMS Indoor
 

โมดูลป้ายภายในอาคาร

:
ด้วยการแสดงผลเป็นตัวอักษรไทย-อังกฤษ รูปภาพและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีชนิดของหลอดไฟ
แบบ Dot-matrix สำหรับสถานที่ที่มีแสงปกติ และชนิด Super Bright สำหรับที่ที่มีแสงสว่างมาก
เช่น ในชายคา กันสาด ภายในงานนิทรรศการที่มีแสงจ้ามาก ๆ เราใส่ใจในทุกรายละเอียด
เพื่อความหลากหลายในทุกความต้องการ เลือกได้ทั้งสีแดงสีเดียว
หรือป้าย 3 สีแดง เขียว เหลือง แสดงสีจริง เพื่อความสวยงามลงตัวกับสถานที่

Specification

FEATURES FOR MOVING ALPHABET LED SUPER BRIGHT & DOT MATRIX RED COLOUR

ชนิดของดวงไฟ TYPE OF LAMP

LED Super Bright

LED Dot Matrix

LED Dot 3 Colour

ขนาดดวงไฟ LAMP DIMENSION

5 mm.

5 mm.

5 mm.

ระยะห่างดวงไฟ BETWEEN OF LAMP

10 mm.

7.62 mm.

7.62 mm.

สีของดวงไฟที่แสดงได้ COLOUR OF LAMP

Red

Red

R-G-Y

รูปภาพที่มีในเครื่อง GRAPHIC

50 Picture

50 Picture

50 Picture

รูปภาพที่ผู้ใช้สร้างเองได้ USER GRAPHIC

50 Picture

50 Picture

50 Picture

รูปภาพที่ผู้ใช้สร้างเองได้แบบเต็มจอ USER SUPER GRAPHIC

20-100 Picture

20-100 Picture

20-100 Picture

คำสั่งที่ใช้ในการควบคุมข้อมูล DISPLAY FEATURE

99 Command

99 Command

99 Command

ปรับความเร็วได้ SPEED LEVEL

10 Level

10 Level

10 Level

การแสดงภาพนิ่ง HOLD MESSAGE

10 Level

10 Level

10 Level

การแสดงภาพเคลื่อนไหว ANIMATION

Yes

Yes

Yes

ขนาดของหน่วยความจำ MEMORY

100,000 Chr

100,000 Chr

100,000 Chr

ตั้งเวลาแสดงข้อความล่วงหน้า FILE SCHEDULE

5 File

5 File

5 File

ตั้งเวลาเปิด-ปิดป้ายไฟ TIMER ON-OFF

5 Time Per Day

5 Time Per Day

5 Time Per Day

ตั้งเวลาเปิด-ปิดวันหยุดพิเศษ ON-OFF ON SPECIAL 

Special Holidays 20 Day / Year

ตั้งเวลาเปิด-ปิดวันหยุดปกติ ON-OFF ON HOLIDAY

Holiday (Sunday-Monday)

การส่งข้อมูลเข้าป้ายไฟ SET DATA

Keyboard or Computer

ซอฟท์แวร์ พีซี รีโมท SOFTWARE

Remote 32 Bit For Windows

สมองกลควบคุม MICRO CONTROLLER

80C188,Arm7,Arm9

80C188,Arm7,Arm9

80C188,Arm7,Arm9

ต่อระบบเพจเจอร์ LINK PAGER

Option

Option

Option

ต่อระบบโมเด็ม LINK MODEM

Option

Option

Option

ต่อระบบเสียงพูด SPEAKING SYSTEM

Option

Option

Option

ต่อเป็นระบบเครือข่าย NETWORK SYSTEM

Yes RS485

Yes RS485

Yes RS485

ระบบ IDF IDF FEATURE

Yes

Yes

Yes

คำสั่งควบคุมอัตโนมัติ AUTO COMMAND

Yes

Yes

Yes

ระบบไฟฟ้า ELECTRICAL

220 Volt 50 Hz

220 Volt 50 Hz

220 Volt 50 Hz

การเก็บข้อมูลเมื่อไฟดับ BACK UP DATA

720 Hours

720 Hours

720 Hours

แสดงอุณหภูมิบนตัวป้าย TEMPERATURE

Option

Option

Option

แสดงวัน เดือน ปี บนตัวป้าย SHOW DATE

Yes

Yes

Yes

แสดงเวลา นาที วินาที SHOW TIME

Yes

Yes

Yes

 
ย้อนสู่ด้านบน
Copyright (c) 2018 Eye Sign Co.,Ltd.
Tel.0-2868-9988
admin@eyesignweb.com