ป้ายอักษรไฟวิ่งภายนอกอาคาร
หน้าแรกป้ายแสดงผล LEDสื่อการเรียน-การสอนจอแสดงผลดิจิตอลพื้นฐานสินค้าบริการของเราผลงานของเราติดต่อเรา
ป้ายไฟอักษรวิ่งภายนอกอาคาร
Ruamwat.com
 
ป้ายไฟอักษรวิ่ง
ป้ายไฟวิ่งภายในอาคาร
ป้ายไฟวิ่งภายนอกอาคาร
จอแสดงสีจริง
ป้ายบอกจำนวนการผลิต
ระบบคิว
ป้ายแสดงคะแนนการแข่งขันกีฬา
ป้ายนาฬิกา
สื่อการเรียน-การสอน
ไฟวิ่งภายนอกอาคาร
 
 
โปรแกรมป้ายไฟวิ่งคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมป้ายไฟวิ่ง
 
ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
 
 
สินค้าโปรโมชั่น
 
 
VMS Outdoor
 
โมดูลไฟวิ่งนอกอาคาร :
ด้วยการแสดงผลเป็นตัวอักษรไทย-อังกฤษ รูปภาพและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีชนิดของหลอดไฟ
แบบ Dot-matrix สำหรับสถานที่ที่มีแสงปกติ และชนิด Super Bright สำหรับที่ที่มีแสงสว่างมาก
เช่น ในชายคา กันสาด ภายในงานนิทรรศการที่มีแสงจ้ามาก ๆ เราใส่ใจในทุกรายละเอียด
เพื่อความหลากหลายในทุกความต้องการ เลือกได้ทั้งสีแดงสีเดียว
หรือป้าย 3 สีแดง เขียว เหลือง แสดงสีจริง เพื่อความสวยงามลงตัวกับสถานที่

 
Specification

FEATURES FOR MOVING ALPHABET LED OUT DOOR 3 COLOR

รุ่น MODEL

B28L1696

B52L32128

B96L32192

ขนาดป้ายไฟฯ SIZE DIMENSION

50*300*20cm.

200*730*20cm.

400*2400*20cm.

ขนาดโมดูล MODULE DIMENSION

50*100cm.

100*100cm.

100*100cm.

ขนาดดวงไฟ LAMP DIMENSION

28 mm.

52 mm.

96 mm.

ระยะห่างดวงไฟ BETWEEN OF LAMP

3.125 cm.

6.25 cm.

12.5 cm.

ชนิดของดวงไฟ TYPE OF LAMP

LED Big Lamp

LED Big Lamp

LED Big Lamp

สีของดวงไฟที่แสดง COLOUR OF LAMP

Red Green Yellow

Red Green Yellow

Red Green Yellow

รูปภาพที่มีในเครื่อง GRAPHIC

50 Picture

50 Picture

50 Picture

รูปภาพที่ผู้ใช้สร้างเอง USER GRAPHIC

50 Picture

50 Picture

50 Picture

รูปภาพที่ผู้ใช้สร้างเต็มจอ USER SUPER GRAPHIC

20-100 Picture

20-100 Picture

20-100 Picture

คำสั่งในการควบคุมข้อมูล DISPLAY FEATURE

99 Command

99 Command

99 Command

ปรับความเร็วได้ SPEED LEVEL

10 Level

10 Level

10 Level

การแสดงภาพนิ่ง HOLD MESSAGE

10 Level

10 Level

10 Level

การแสดงภาพเคลื่อนไหว ANIMATION

Yes

Yes

Yes

ขนาดของหน่วยความจำ MEMORY

100,000 Chr

100,000 Chr

100,000 Chr

ตั้งเวลาแสดงข้อความ FILE SCHEDULE

5 File

5 File

5 File

ตั้งเวลาเปิด-ปิดป้ายไฟ TIMER ON-OFF

5 Time Per Day

5 Time Per Day

5 Time Per Day

ตั้งเวลาวันหยุดพิเศษ ON-OFF SPECIAL DAY

Special Holidays 20 Day / Year

ตั้งเวลาวันหยุดปกติ ON-OFF HOLIDAY

Holiday (Sunday-Monday)

การส่งข้อมูลเข้าป้ายไฟ SET DATA

Keyboard or Computer

ซอฟท์แวร์ พีซี รีโมท SOFTWARE

Remote 32 Bit For Windows

สมองกลควบคุม MICRO CONTROLLER

80C188,Arm7,Arm9

80C188,Arm7,Arm9

80C188,Arm7,Arm9

ต่อระบบเพจเจอร์ LINK PAGER

Option

Option

Option

ต่อระบบโมเด็ม LINK MODEM

Option

Option

Option

ต่อระบบเสียงพูด SPEAKING SYSTEM

Option

Option

Option

ต่อเป็นระบบเครือข่าย NETWORK SYSTEM

Yes RS485

Yes RS485

Yes RS485

ระบบ IDF IDF FEATURE

Yes

Yes

Yes

คำสั่งควบคุมอัตโนมัติ AUTO COMMAND

Yes

Yes

Yes

ระบบไฟฟ้า ELECTRICAL

220 Volt 50 Hz

220 Volt 50 Hz

220 Volt 50 Hz

การเก็บข้อมูลเมื่อไฟดับ BACK UP DATA

720 Hours

720 Hours

720 Hours

แสดงอุณหภูมิ TEMPERATURE

Option

Option

Option

แสดงวัน เดือน ปี SHOW DATE

Yes

Yes

Yes

แสดงเวลา HH:MM SHOW TIME

Yes

Yes

Yes

 
ย้อนสู่ด้านบน
Copyright (c) 2018 Eye Sign Co.,Ltd.
Tel.0-2868-9988
admin@eyesignweb.com