ป้ายคิวอายไซน์
หน้าแรกป้ายแสดงผล LEDสื่อการเรียน-การสอนจอแสดงผลดิจิตอลพื้นฐานสินค้าบริการของเราผลงานของเราติดต่อเรา
ระบบคิวอัจฉริยะ
Ruamwat.com
 
ป้ายไฟอักษรวิ่ง
ป้ายไฟวิ่งภายในอาคาร
ป้ายไฟวิ่งภายนอกอาคาร
จอแสดงสีจริง
ป้ายบอกจำนวนการผลิต
ระบบคิว
ป้ายแสดงคะแนนการแข่งขันกีฬา
ป้ายนาฬิกา
สื่อการเรียน-การสอน
ป้ายคิว
 
 
โปรแกรมป้ายไฟวิ่งคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมป้ายไฟวิ่ง
 
ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
 
 
สินค้าโปรโมชั่น
 
 
Q Sign
 
ระบบคิว
 
ระบบคิวอัจฉริยะ
 
 
 
 

 

Specification

คิวไซน์

 

Queueing System

: จัดลำดับการให้บริการลูกค้าอย่างมีระเบียบเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพการทำงาน
  : ทำให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างเสมอภาคและยุติธรรม
ลูกค้าไม่ต้องมายืนรอบริเวณส่วนบริการให้วุ่นวาย ทำให้ดูเ็ป็นระเบียบเรียบร้อย
พนักงานสามารถจัดกลุ่มการให้บริการตามความเหมาะสมของจำนวนและประเภทของลูกค้า
จัดเก็บข้อมูลและรายงานการให้บริการเพื่อรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
  : This orderly Efficient and rapid System solves your queueing needs
Sequence management for demanding application
Work Efficiency is up-to-date. Fast and orderly
Can sort by priority or grouping
Data collection and reporting for analysis and Planning

ป้ายจัดลำดับคิวเครื่องจัดลำดับคิว

 
ย้อนสู่ด้านบน
Copyright (c) 2018 Eye Sign Co.,Ltd.
Tel.0-2868-9988
admin@eyesignweb.com