ซอฟท์แวร์อายไซน์
หน้าแรกป้ายแสดงผล LEDสื่อการเรียน-การสอนจอแสดงผลดิจิตอลพื้นฐานสินค้าบริการของเราผลงานของเราติดต่อเรา
ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมป้าย , คู่มือการใช้งาน
Ruamwat.com
 
โปรแกรมไฟวิ่งอายไซน์
 
ไฟวิ่งอายไซน์
 
 
ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
 
 
สินค้าโปรโมชั่น
 
  การให้บริการหนึ่งในงานบริการ ของบริษัท อายไซน์ จำกัด ซึ่งให้บริการ Download
โปรแกรมผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท อาย ไซน์ จำกัด จึงทำให้สะดวกในการนำโปรแกรม หรือ Driver
ที่ท่านต้องการไปใช้งานได้ทันที
รับแจ้งซ่อม งานบริการ สอบถามด้านเทคนิค โทรศัพท์ 0-2868-9988
 
เมื่อท่านดาวน์โหลดเสร็จ ขอรับหรัสเปิดไฟล์การติดตั้ง
ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
Download :: โปรแกรมสำหรับป้ายต่างๆ
: ป้ายภายในและนอกอาคาร แสดงผล 1 สี ES2L ( DOS ) เวอร์ชั่น Windows 98,Me,2000,XP
: ป้ายภายในและนอกอาคาร แสดงผล 1 สี ES2LN ( DOS ) เวอร์ชั่น Windows 98,Me,2000,XP
: ป้ายภายในและนอกอาคาร แสดงผล 3 สี  ES3C ( DOS ) เวอร์ชั่น Windows 98,Me,2000,XP
: ป้ายภายในและนอกอาคาร แสดงผล 1 สี ES1C เวอร์ชั่น 7.4.0 Windows,2000,XP,VISTA , 7
: ป้ายภายในและนอกอาคาร แสดงผล 3 สี ES3C เวอร์ชั่น 7.4.0 Windows,2000,XP,VISTA , 7
: ป้ายภายในและนอกอาคาร แสดงผล 1-3 สี ES เวอร์ชั่น 7.4.1 Windows,2000,XP,VISTA , 7
: ป้ายภายในและนอกอาคาร แสดงผล 1-3 สี ES_Arm7 เวอร์ชั่น X.XX Windows,2000,XP,VISTA , 7
: ป้ายภายในและนอกอาคาร แสดงผล Full Color ES_Full เวอร์ชั่น 2.17 Windows,2000,XP,VISTA , 7
: ป้ายภายในอาคาร แสดงผล Showtime SF Cinema SF Cinema Box Office Windows,2000,XP,VISTA , 7
: ป้ายภายในอาคาร แสดงผล Showtime โคลีเซี่ยม CSP เวอร์ชั่น 1.45 Windows,2000,XP,VISTA , 7
: ป้ายภายในและนอกอาคาร ขนาด 64x288 ES64x288 Windows,2000,XP,VISTA , 7
: Driver USB To RS232,422,485 Driver_USB Rs232 Windows,2000,XP,VISTA , 7
: ป้ายภายในและภายนอกอาคาร Digital Clock Digital_Clock Windows,2000,XP,VISTA , 7
คู่มือการใช้งานโปรแกรมป้าย
: คู่มือการใช้ป้ายไฟอักษรวิ่งโดยใชคอมพิวเตอร์และคีย์บอร์ด VMS Arm7 V.X.XX
: คู่มือการใช้ป้ายไฟอักษรวิ่งโดยใช้คอมพิวเตอร์ VMS Arm7 V.X.XX
: คู่มือการ Setup Driver USB RS232 , 422 , 485
คู่มือการใช้งานห้อง SONDLAB
: คู่มือการใช้งานห้อง LABCOMPUTER Smart_Teaching
: คู่มือการใช้งานห้องปฏิบัติการทางภาษา Smart Lab LLSI480ST
: คู่มือการใช้งานห้องปฏิบัติการทางภาษา Smart Lab LLSI4B64S
สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2553
 
ย้อนสู่ด้านบน
Copyright (c) 2018 Eye Sign Co.,Ltd.
Tel.0-2868-9988
admin@eyesignweb.com