ความรู้ห้องภาษา
หน้าแรกป้ายแสดงผล LEDสื่อการเรียน-การสอนจอแสดงผลดิจิตอลพื้นฐานสินค้าบริการของเราผลงานของเราติดต่อเรา
ข้อมูลพื้นฐานของห้อง Sound Lab
Ruamwat.com
 
ข้อมูลเกี่ยวกับป้าย LED
ข้อมูลเกี่ยวกับซาวด์แล็ป
รายละเอียดห้องปฏิบัติการ
ตัวอย่างห้องคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
 
 
สินค้าโปรโมชั่น
 
 
 

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา หมายถึง ห้องเรียนที่รวมนวัดกรรม และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ภาษา และ
วัฒนธรรม รวมถึงใช้ในการอบรม การถ่ายทอดความรู้ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการจัดกิจกรรมในการ
เรียนการสอน ที่สามารถนำเสนอได้ทั้งภาพ และเสียงในระบบสื่อประสม Multimedia สามารถให้บริการเป็นรายบุคคล หรือ
เป็นรายกลุ่มได้ อีกทั้งยังใช้เป็นห้องสอบ หรือทดสอบประสิทธิภาพ รายบุคคุล พร้อมๆกันหลายคน ในเวลาเดียวกัน
 
 
ตัวอย่างห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab Room)
1. ชุดปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สอน)

ชุดควบคุมห้องปฏิบัติการทางภาษา

:

ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ มีจอ LED 7 Segment แสดงเวลาจริง และคาบเวลาในการเรียนได้

เป็นระบบดิจิตอล รับสัญญาณ 8 โปรแกรม แบบสเตอริโอ แสดงด้วย 7 Seg อ่านไฟล์เสียง MP3,MP4 ได้จาก USB
ควบคุมการเรียนการสอนได้ไม่น้อยกว่า 64 ผู้เรียน และแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 8 กลุ่ม ๆละ 2, 4, 8 ผู้เรียน
สามารถสนทนากับผู้เรียนเฉพาะบุคคลหรือเป็นกลุ่ม หรือทุกคนได้ พร้อมสื่อโปรแกรมการเรียนรู้
ฟังก์ชั่นการใช้งานครบครัน ระบบเสียงมาตรฐาน ประกอบจากวัสดุที่ได้คุณภาพ    ฯลฯ

2. เครื่องขยายเสียงสำหรับผู้เรียน (Hearing Ampbooth) จำนวน 40 ชุด (สำหรับผู้เรียน)

คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการภาษา

:
มีระบบขยายเสียงในตัวแบบสเตอริโอ สามารถใช้งานหูฟังได้ทั้งแจ็ค Tr 3.5mm. และ Din 5 pin
มีปุ่มปรับระดับความดังของหูฟัง และไมโครโฟน พร้อมปุ่มปรับเสียงทุ้มแหลม
มีช่องสัญญาณ Line IN และ Line OUT
มีช่องเสียบสัญญาณวิดีโอ ที่รับสัญญาณมาจากเครื่องควบคุมหลัก
มีสวิทช์กดเรียกผู้สอน และสามารถยกเลิกได้
 
3. ชุดหูฟังสเตอริโอ พร้อมไมโครโฟน จำนวน 41 ชุด สำหรับผู้เรียน และผู้สอน

สื่อประสมห้องภาษา

:
หูฟังระบบสเตอริโอ พร้อมไมโครโฟน
สามารถปรับระดับความสูงต่ำของหูฟังได้ พร้อมปรับระดับไมโครโฟนได้
ปรับระดับความแรงของหูฟังได้
มีปลั๊กเสียบเพื่อรับสัญญาณเป็นแบบ Tr 3.5 mm. หรือ Din 5 pin ระบบสเตอริโอ
4. ลำโพงประจำห้องเรียน จำนวน 1 คู่

สื่อประสมห้องภาษา

:
ตัวตู้ทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ล ยึดติดกับผนังแข็งแรง
เป็นลำโพง 2 ทาง ขนาดเสียงทุ้ม 8 นิ้ว เสียงแหลม 1 1/4 นิ้ว
รับกำลังขับ 100 วัตต์ PMPO
มีระบบแบ่งเสียงแบบเน็ตเวิร์ค
5. เครื่อง LED TV 49" จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์

:
สามารถรองรับสัญญาณ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ และสื่อการเรียนการสอนแบบอื่นๆ ได้
รองรับความละเอียด Full HD 1080 p
รับสัญญาณทีวีระบบดิจิตัล และ VHF - UHF
สามารถรับสัญญาณภาพวิดีทัศน์ระบบ PAL, NTSC, MESECAM ได้โดยอัตโนมัติ
ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย
มีช่องต่อ AV , HDMI , USB    ฯลฯ

6. เครื่อง คอมพิวเตอร์ประจำโตีะผู้สอน จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องฉายภาพ3มิติ

:
เป็นคอมพิวเตอร์ มีซีพียู 4 คอร์ ความเร็วไม่ต่ำกว่า 3 Ghz หน่วยความจำ 8 GB
การ์ดแสดงผล แยกอิสระ 2 GB มี HDD 1 TB มี DVD Rec
จอแสดงผล 23 นิ้ว ความละเอียดสูง พร้อมคีย์บอร์ด เมาส์ และลำโพง
 


7. เครื่อง บันทึกเสียงประจำโต๊ะผู้สอน จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องฉายภาพ3มิติ

:

เป็นอุปกรณ์ เล่นและบันทึกเสียง ผ่าน USB FLASH DRIVE

ใช้ต่อพ่วงรับสัญญาณจากเครื่องควบคุมเพื่อบันทึกเสียง และส่งกลับเป็นสื่อการเรียนการสอนได้

สามารถตั้งโปรแกรมการบันทึกเป็นไฟล์ และเรียกใช้งานได้

 


8. เครื่องบันทึกเสียงประจำโต๊ะผู้เรียน จำนวน 1 เครื่อง

ชุดควบคุมห้องปฏิบัติการทางภาษา

:
สามารถบันทึกเสียง จากไมโครโฟน ภายในตัวเครื่อง หรือผ่าน ช่อง Line IN
มีหน่วยความจำภายใน 8 GB
สามารถเล่นไฟล์ Mp3 WMA

9.สายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ชุดควบคุมห้องปฏิบัติการทางภาษา

:
สายสัญญาณ ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องควบคุม และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้ใช้งานได้ทั้งระบบ
รองรับสื่อการเรียนการสอน ที่จะนำมาใช้ในห้องเรียน

10.ขาเหล็กยึดทีวี จำนวน 1 ชุด

ชุดควบคุมห้องปฏิบัติการทางภาษา

:
ทำจากเหล็กหนา แข็งแรง พ่นสีกันสนิมอย่างดี
มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมระดับน้ำวัดระดับ

11. โต๊ะวางชุดควบคุมทั้งระบบ จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สอน)

ชุดควบคุมห้องปฏิบัติการทางภาษา

:
โต๊ะทำจากไม้ปาร์ติเกิ้ลหน้า 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน

มีช่องวางคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด และจอภา

มีช่องวางเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า

มีประตูเปิด-ปิด พร้อมกุญแจล๊อค
สามารถวางเครื่องควบคุมหลักประจำห้องปฏิบัติการ    ฯลฯ

12. โต๊ะคูหาสำหรับผู้เรียน จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้เรียน)

ชุดควบคุมห้องปฏิบัติการทางภาษา

:
คูหาผู้เรียน แบบเป็นที่นั่งอิสระ มีพาร์ติชั่น คั่นแยกจากกัน พร้อมกระจกหน้าติดสติกเกอร์ตำแหน่ง
โต๊ะทำจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หน้า 19 มม.
สามารถติดตั้งเครื่องขยายเสียงผู้เรียน
มีที่แขวนหูฟัง
ตัวโต๊ะยึดติดกับพื้นห้องอย่างแข็งแรง

13. เก้าอี้สำหรับผู้สอน จำนวน 1 ตัว (สำหรับผู้สอน)

ชุดควบคุมห้องปฏิบัติการทางภาษา

:
เก้าอี้ มี่ที่นัง และพนักพิง พร้อมเท้าแขน กรุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม
ขาเก้าอี้ แบบ 5 แฉก มีล้อ
สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยคันโยก

14. เก้าอี้สำหรับผู้เรียน จำนวน 40 ตัว (สำหรับผู้เรียน)

ชุดควบคุมห้องปฏิบัติการทางภาษา

:
เก้าอี้พลาสติก ฉีดขึ้นรูป
ทำจากพลาสติก เกรดเอ
มีรูระบายอากาศ พร้อมยางรองกันลื่น

15. เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู จำนวน 2 ชุด

ชุดควบคุมห้องปฏิบัติการทางภาษา

:
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทึยู
มาตรฐานอุตสาหกรรม
แบบแขวน มีรีโมทคอนโทรล
ติดตั้งพร้อมใช้งาน

 
 
ย้อนสู่ด้านบน
Copyright (c) 2018 Eye Sign Co.,Ltd.
Tel.0-2868-9988
admin@eyesignweb.com