ความรู้ห้องภาษา
หน้าแรกป้ายแสดงผล LEDสื่อการเรียน-การสอนจอแสดงผลดิจิตอลพื้นฐานสินค้าบริการของเราผลงานของเราติดต่อเรา
ข้อมูลพื้นฐานของห้อง Sound Lab
 
ข้อมูลเกี่ยวกับป้าย LED
ข้อมูลเกี่ยวกับซาวด์แล็ป
รายละเอียดห้องปฏิบัติการ
ตัวอย่างห้องคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
 
 
สินค้าโปรโมชั่น
 
 
 

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

 
สื่อการสอนประจำห้องปฏิบัติการทางภาษา หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการทางภาษา
ที่นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา หมายถึง ห้องสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่สามารถนำเสนอด้วยภาพและเสียง ในระบบสื่อประสม (Multimedia)
หรือเป็นแหล่งความรู้ที่ให้บริการทั้งภาพและเสียงด้วยระบบสื่อประสม สามารถให้บริการเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มได้
 
ตัวอย่างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสื่อประสม ( Multimedia room)
1.ชุดปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) จำนวน 25 ชุด (สำหรับผู้เรียน) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สอน)

ชุดควบคุมห้องปฏิบัติการทางภาษา

:
สามารถกำหนดให้ผู้เรียนสนทนากันเป็นกลุ่มหรือจับคู่ได้
สามารถแยกผู้เรียนออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม และเลือกการฟังเสียงของแต่ละกลุ่มได้
สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องบันทึกเสียงของผู้เรียนได้
สามารถสนทนากับผู้เรียนเฉพาะบุคคลหรือทุกคนได้
สามารถมีระบบการเก็บคำตอบและวิเคราะห์คำตอบของผู้เรียนได้    ฯลฯ

2.เครื่อง Computer ยี่ห้อ IBMรุ่น300PL จำนวน 25 ชุด (สำหรับผู้เรียน) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สอน)
Computer ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้

คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการภาษา

:
CPU ชนิด Pentium II 400 MHz.
SDRam ขนาด 64 Mb 100 MHz.
จอภาพขนาด 15" สามารถแสดงผลที่มีความละเอียด 1024 x 768
Harddisk 6 Gb
CD-Rom Drive ความเร็ว 32X
Lan Card ชนิด Intel 10/100 Mbps
Software Microsoft Windows 98 รุ่น ภาษาไทย    ฯลฯ
4. ระบบเครือข่ายสื่อประสม ยี่ห้อ Hiclass II จำนวน 1 ระบบ

สื่อประสมห้องภาษา

:
สามารถส่งภาพและเสียงจาก Computer ผู้สอนไปให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือทั้งหมดได้
สามารถเลือกส่งภาพและเสียงจาก Computer ของผู้เรียนไปให้ผู้เรียนคนอื่นๆ หรือทั้งหมด
สามารถดึงภาพหน้าจอของผู้เรียนแต่ละคนมาดูได้
สามารถควบคุมการทำงานของ Computer ผู้เรียนได้ เช่น คีย์บอร์ด และเมาส์  ฯลฯ
5. เครื่อง LCD Projector ยี่ห้อ Sony รุ่น VPL-S900E จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์

:
สามารถฉายภาพจากเครื่องฉายวิดิทัศน์ Video Presentation Stand รายการต่างๆ จาก UBC
และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ให้ความส่องสว่าง 960 lumen
สามารถขยายภาพได้ถึง 300 นิ้ว
สามารถรับสัญญาณภาพวิดีทัศน์ระบบ PAL, NTSC, MESECAM ได้โดยอัตโนมัติ
ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย และยังสามารถใช้รีโมทเป็น Laserpointer ได้อีกด้วย
สามารถฉายภาพได้ทั้งแบบฉายด้านหน้าหรือฉายด้านหลัง    ฯลฯ

6. เครื่อง Video Presentaition Stand ยี่ห้อ SONY รุ่น VID-P110 จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องฉายภาพ3มิติ

:
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พ่วงต่อกับ LCD Projector หรือเครื่องรับวิดีทัศน์ทั่วๆ ไปก็ได้ สามารถแสดงภาพได้ทุกชนิด
ไม่ว่าจะเป็นแผ่นใสหรือกระดาษธรรมดา หรือจะเป็นวัตถุที่เป็น 3 มิติใดๆ ก็ได้
ลักษณะการทำงานคือกล้องที่ติดกับตัวเครื่องจะรับภาพเพื่อส่งไปฉายขึ้นจอโดยผ่าน LCD Projector
หรือจะรับภาพนั้นไปบันทึกลงเครื่องวิดีทัศน์ที่เราพ่วงต่อไว้แล้วก็ได้


7. เครื่องเล่นวิดีทัศน์ ยี่ห้อ SONY รุ่น SLV-ED70MN จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องเล่นวีดีโอ

:
เป็นเครื่องเล่นและบันทึกวิดีทัศน์ระบบ HiFi สามารถใช้กับระบบภาพ PAL NTSC MESECAM ได้

8. CABLE TV. ของ UBC

จานดาวเทียม

:
รับสัญญาณในระบบ DSTV สามารถรับชมรายการต่างๆ ที่เผยแพร่ทาง UBC

 
 
ย้อนสู่ด้านบน
Copyright (c) 2010 Eye Sign Co.,Ltd.
Tel.0-2868-9988
admin@eyesignweb.com