ห้องเรียนภาษา
หน้าแรกป้ายแสดงผล LEDสื่อการเรียน-การสอนจอแสดงผลดิจิตอลพื้นฐานสินค้าบริการของเราผลงานของเราติดต่อเรา
รายละเอียดห้องปฏิบัติการทางภาษาและแล็ปคอมพิวเตอร์
Ruamwat.com
 
สื่อการเรียน-การสอน
 
ป้ายแสดงผล LED
 
จอแสดงผลดิจิตอล
 
ดูรายละเอียดของครุภัณฑ์ต่างๆ
 
ห้องซาวด์แลป Smart Lab
แล็ปคอมฯ Smart Teaching
ห้องเรียนอัจฉริยะ
 
 
รูปแบบห้องเรียนภาษา
ตัวอย่างการใช้งานห้องปฏิบัติ
การทางภาษาและคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
 
 
 
 
 
สินค้าโปรโมชั่น
 
 
ห้องปฏิบัติการทางภาษาและแล็ปคอมพิวเตอร์ (Lab Computer Smart Teaching)
 
การต่อใช้งานทั้งระบบ
 
องค์ประกอบของระบบ

ST308A (Main Unit)
ST1082A (Student Unit)
ST400A (Control Panel)
USB Key pro
Software Smart Teaching School

 
คุณสมบัติ Software

ST308A+ST400A
- รับสัญญาณ Input VGA 2 ช่อง AV 4 ช่อง
- มี 8 Bus output สำหรับต่อไปยังตัวลูก 1 Bus ต่อได้ 5 ตัวสูงสุดรวม 40 ตัว
- ใช้สาย CAT5/6 ต่อได้ 25 เมตร รวม 125 เมตร ตามความละเอียด
- มีปุ่มกดเลือกสัญญาณ output,ปิดหน้าจอ,ปิดเสียง ควบคุมอุปกรณ์
ST1082A
- ใช้สำหรับเครื่องนักเรียนได้ 2 คนพร้อมช่องเสียบหูฟัง
ครูสามารถควบคุม VGA และ 4 อุกรณ์ AV โดยตรงจาก Interface Hardware หรือซอฟต์แวร์ เช่นเล่น/หยุด ฯลฯ ผ่าน IR Control
ครูสามารถสร้างแบบทดสอบปรนัย และประมวลผลการทดสอบได้ทันที
ครูสามารถเข้าควบคุมหน้าจอและสั่งงาน ปิด-เปิด เครื่องนักเรียนแต่ละคนได้
มีฟังชั่น E-Painter การวาด เขียน เน้นคำ สำหรับช่วยนำเสนอบนเครื่องครู
ครูสามารถสนทนากับนักเรียนผ่านหูฟังและไมค์
 
Observe E-Peinter KBM Control

 
Dialogue+Chat Room

Broardcast To Group

 
 
ย้อนสู่ด้านบน
Copyright (c) 2018 Eye Sign Co.,Ltd.
Tel.0-2868-9988
admin@eyesignweb.com