ป้ายแสดงผลการผลิต
หน้าแรกป้ายแสดงผล LEDสื่อการเรียน-การสอนจอแสดงผลดิจิตอลพื้นฐานสินค้าบริการของเราผลงานของเราติดต่อเรา
ป้ายบอกจำนวนการผลิต
Ruamwat.com
 
ป้ายไฟอักษรวิ่ง
ป้ายไฟวิ่งภายในอาคาร
ป้ายไฟวิ่งภายนอกอาคาร
จอแสดงสีจริง
ป้ายบอกจำนวนการผลิต
ระบบคิว
ป้ายแสดงคะแนนการแข่งขันกีฬา
ป้ายนาฬิกา
สื่อการเรียน-การสอน
ป้ายแสดงความผิดพลาดในการผลิต
 
 
โปรแกรมป้ายไฟวิ่งคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมป้ายไฟวิ่ง
 
ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
 
 
สินค้าโปรโมชั่น
 
 
Target Board
เป้าหมายการผลิต
 
ป้ายแสดงจำนวน
การผลิตสินค้า
 
 
 

 

Specification

ป้ายแสดงเปอร์เซ็นต์การผลิต

Target/Counter Display

 

Target / Counter

: ในอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก มีความจำเป็นที่ต้องควบคุม จำนวนผลผลิตให้คงที่ ลดลงหรือเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของตลาดเพื่อผู้บริหารจะได้ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ Target Board ช่วยคุณได้
  : In the Industrial business sector especial mass-production you need real-time information for ultimate control

ป้ายสถานะการผลิต

 
 
ย้อนสู่ด้านบน
Copyright (c) 2018 Eye Sign Co.,Ltd.
Tel.0-2868-9988
admin@eyesignweb.com